AB Karl Hedin Sågverks visselblåsarfunktion

Det här är en särskild rapporteringskanal för AB Karl Hedin Sågverks verksamhet, en så kallad visselblåsarfunktion. Den gör det möjligt för anställda och andra intressenter att rapportera missförhållanden där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Den som rapporterar riskerar inte att drabbas av repressalier eller negativa konsekvenser.

 

Vilka missförhållanden ska du rapportera?

Genom denna visselblåsarfunktion har du möjlighet att rapportera överträdelse av svensk rätt eller unionsrätter, eller om det finns andra missförhållanden av stort allmänt intresse. Missförhållandena ska handla om olagliga, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra på ett negativt sätt. Exempel på sådana aktiviteter är bedrägeri, korruption eller miljöbrott.

 

När ska du inte visselblåsa?

Ett personligt missnöje eller generella klagomål är inte ett visselblåsningsärende och ska istället lyftas med närmsta chef, HR-funktion eller facklig företrädare. Det kan handla om ett missnöje kring en medarbetare, att man känner sig orättvist behandlad eller har synpunkter på ledarskap och hur verksamheten bedrivs. 

 

Anonymitet

Du har möjlighet att vara helt anonym när du använder visselblåsarfunktionen. Din IP-adress kommer i dessa fall inte att sparas och det finns inte någon annan möjlighet att identifiera dig. Kom dock ihåg att bifogade filer inte automatiskt anonymiseras, vilket gör att till exempel e-postadresser, bilder och dokument som skickas in med rapporten kommer att synas.

 

Viktigt att notera är att anonymitet endast är möjlig i de fall rapporten görs skriftligen. Väljer du att rapportera muntligen (röstinspelning) eller vid fysiskt möte så ”avslöjas” din identitet.

Hur fungerar det?

I visselblåsarfunktionen har du möjlighet att rapportera på tre olika sätt. Rapporten kan göras skriftligen, muntligen (röstinspelning) eller genom att boka ett fysiskt möte.

 

När rapporten skickas in kommer du få en unik inloggningskod så att du kan följa ärendets gång. Denna kod måste du spara för att du löpande ska kunna följa ditt ärende. Du har även möjlighet att ange din e-postadress för att kunna ta emot notiser kopplat till ärendet, vilken inte kommer vara synlig för AB Karl Hedin Sågverk. Däremot går det att spåra e-postadressen i de fall en domstol skulle kräva detta.

 

Din rapport tas emot av vår utsedda grupp för visselblåsning, bestående av bolagets VD och ytterligare en centralt anställd person. Inom sju dagar bekräftar vi mottagandet av ditt ärende och därefter återkommer vi så snart vi har gått igenom ditt ärende.

Har du ett pågående ärende? logga in:


Logga in